Szukaj

Podsumowanie Stypendiów „Prezydenckich”

Mamy już pełne wyniki dotyczące przyznanych uczniom naszej szkoły „Stypendiów Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia”

W roku szkolnym 2018 / 2019 stypendia te będzie pobierało 93 uczniów naszej szkoły:

- 9 uczniów klas I;

- 24 uczniów klas II;

- 60 uczniów klas III.

Gratulujemy serdecznie wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Zestawienie stypendiów uzyskanych przez uczniów naszej szkoły w  2017 roku

 1. Stypendium Dyrektora Szkoły:
 1. Semestr I (styczeń 2017):   74 osoby;
 2. Semestr II - koniec roku - absolwenci  (kwiecień 2017):  96 osób
 3. Semestr II – koniec roku – uczniowie klas I i II (czerwiec 2017): 103 osoby

RAZEM: 273 osoby

Kryteria przyznawania: średnia ocen powyżej 4,90; zachowanie co najmniej bardzo dobre; aktywność na rzecz klasy i szkoły;

Kwota stypendium: 220 zł (jednorazowo)

 

 1. Stypendium Miasta Rzeszowa (tzw. prezydenckie) za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
 1. Absolwenci (maj 2017): 68 osób
 2. Uczniowie klas I i II (lipiec 2017): 56 osób
 3. Absolwenci gimnazjów (od września uczniowie klas I): 24 osoby

RAZEM: 148 osób

Kryteria przyznawania: stałe zameldowanie na terenie Rzeszowa; zachowanie co najmniej bardzo dobre; usprawiedliwione wszystkie nieobecności; średnia ocen co najmniej: 5,10 lub/i uzyskanie  tytułu laureata olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
Kwota stypendium:

 • od 70 do 150 zł miesięcznie przez 10 miesięcy (za wybitne osiągnięcia);
 • 250 zł miesięcznie przez 10 miesięcy (wyniki w nauce)
 • 270 zł miesięcznie przez 10 miesięcy (wyniki w nauce + wybitne osiągnięcia)
 • Absolwenci – jednorazowo kwota 1200 zł

 

 1. Programstypendialny Miasta Rzeszowa „MŁODY INŻYNIER”

Uczniowie szkoły (wrzesień 2018) – 58 osób

Kryteria przyznawania: stałe zameldowanie na terenie Rzeszowa; usprawiedliwione wszystkie nieobecności; co najmniej dobra ocena zachowania,co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych; średnia ocen co najmniej 4,50; średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych co najmniej: 5,30.
Kwota stypendium:

 • 300 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy) – uczniowie klas II i III; 
 • 270 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy) – uczniowie klas I.

 

 1. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "NIE ZAGUBIĆ TALENTU"- Stypendium Urzędu Marszałkowskiego: 
 1. stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne lub naukowe: 5 osób; (kwota: 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy);
 2. nagroda pieniężna: 2 osoby (800 zł jednorazowo).

 

 1. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa podkarpackiego (tzw. unijne) przyznawane w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne” na rok 2017/2018.
 1. Klasy II i III (lipiec 2017) – 8 osób;
 2. Klasy I (wrzesień 2017) – 12 osób;

RAZEM: 20 osób

Kryteria przyznawania: średnia ocen co najmniej 5,00; średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki co najmniej 5,00; dochód w rodzinie ucznia nie przekraczający kwoty 1348 zł, wynik z egzaminu gimnazjalnego: co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym;  opracowany Indywidualny Plan Rozwoju; osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

Kwota stypendium: 400 zł miesięcznie za 10 miesięcy (wypłacane w dwóch transzach).

 

 1. Stypendium w zakresie twórczości artystycznej Miasta Rzeszowa

Uzyskał 1 uczeń: jest to stypendium przyznane na cały rok 2018.

Kryteria przyznawania:zameldowanie w Rzeszowie,  pobieranie nauki lub studiowanie w placówkach zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa, wiek: do 26 roku życia, zajmowanie się twórczością artystyczną, wyróżnianie się talentem i swoimi osiągnięciami promowanie Rzeszowa.

Kwota: 300 zł miesięcznie (przez 12 miesięcy).

 

 1. Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

Uzyskała 1 osoba.

Kryteria przyznawania: zamieszkanie na terenie powiatu jarosławskiego oraz gmin Sieniawa i Adamówka; wysokie wyniki w nauce, tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady.

 

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uzyskała 1 osoba

 

 1. Stypendium szkolne: (pomoc materialna o charakterze socjalnym)

Uzyskało 5 osób.

Kryteria przyznawania: zameldowanie w Rzeszowie; miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie mniejsza niż kwota  514 zł netto. 

 

 1. Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych uzyskało 4 uczniów posiadających Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

RAZEM: 518 stypendiów

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2020
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies