Dziennik elektroniczny

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła wdraża pilotażowo dziennik elektroniczny UONET+. Jest to jego wersja testowa, więc niektóre funkcje mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo. Do pracy z dziennikiem można używać jakiejkolwiek nowej, aktualnej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer)

Uwaga! 
Nie zalecamy logowania za pośrednictwem zewnętrznych serwisów (Facebook, Google, Windows Live ID), ponieważ Dziennik UONET+ nie wylogowuje prawidłowo z sesji. Stwarza to niebezpieczeństwo, że z tego samego komputera inna osoba może bez logowania wejść na Państwa konto w dzienniku elektronicznym.

Tworzenie nowego konta:

 1. Podać wychowawcy aktualny adres e-mail. Wychowawca przypisze go do odpowiedniego użytkownika Dziennika (ucznia, rodzica).


 2. Wejść na stronę szkoły www.kopernik.rzeszow.pl i kliknąć obrazek - łącze do Dziennika UONET+. 3. Na stronie Dziennika kliknąć przycisk „Zaloguj się”. 4. Na wyświetlonej stronie kliknąć łącze „Przywracanie dostępu” (służy ono także do tworzenia konta).
 5. Na następnej stronie przepisać w odpowiednie miejsce kod odczytany z obrazka, a w polu "E-mail" wpisać swój adres, podany wcześniej wychowawcy.
 6. Wkrótce na podany adres e-mail przyjdzie automatyczna wiadomość z linkiem do strony umożliwiającej ustawienie własnego hasła. 


 7. Należy zalogować się do swojej poczty elektronicznej i kliknąć na wspomniany link. Jeśli wiadomości nie ma w skrzynce odbiorczej, prosimy sprawdzić folder SPAM.
 8. Na stronie, która się otworzy należy w odpowiednie pola formularza wpisać kolejny kod odczytany z obrazka oraz hasło (dwukrotnie).
  • Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym 1 dużą literę i 1 cyfrę.

 9. Konto gotowe!

Logowanie

 1. Wejść na stronę szkoły www.kopernik.rzeszow.pl i kliknąć obrazek-łącze do Dziennika UONET+ (jak w punkcie 2. i 3. poradnika Tworzenie konta) 
 2. Na następnej stronie tym razem należy uzupełnić swój e-mail  podany wcześniej wychowawcy i użyty przy zakładaniu swojego konta oraz hasło (ustawione w punkcie 8. poradnika Tworzenie konta) a następnie kliknąć przycisk "Zaloguj się".

Na pierwszym ekranie po zalogowaniu widać tylko najświeższe wiadomości. Aby zobaczyć wszystkie dostępne informacje należy kliknąć na kafelek z napisem "Uczeń".

Co 180 dni system wymusza zmianę hasła do logowania.

Aby zmienić zapomniane hasło należy zastosować instrukcje jak przy tworzeniu nowego konta.