Informacje‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Geoinformatyka

opublikowane: 11 mar 2015, 11:08 przez Robert Świder

   W roku akademickim 2013/2014 został uruchomiony na UMCS nowy kierunek dziennych studiów licencjackich - Geoinformatyka.
   Jest to kierunek międzyobszarowy - łączący wiedzę z zakresu geografii, informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej, na którym szczególny nacisk został położony na zagadnienie praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy w różnych dziedzinach życia.
   Geoinformatyka to studia dla osób łączących zamiłowanie do geografii i informatyki. Program studiów opracowano na podstawie własnych doświadczeń edukacyjnych, wiedzy i doświadczeń płynących ze współpracy międzynarodowej oraz zapotrzebowania dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Kierunek nastawiony jest na kształcenie interdyscyplinarnych specjalistów, merytorycznie oraz praktycznie przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze państwowym i prywatnym. W realizację procesu dydaktycznego zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz eksperci-praktycy, najczęściej będący pracownikami firm geoinformatycznych działających w Polsce i na świecie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na stronie internetowej kierunku Geoinformatyka http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl, a także zachęcamy do śledzenia aktualności na Facebooku https://www.facebook.com/pages/Geoinformatyka-UMCS/393341120787282
Comments