Informacje‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

KONKURS „CIEKAWI ŚWIATA – ŚWIAT W EKSPERYMENTACH”

opublikowane: 14 sty 2015, 00:59 przez Arkadiusz Pliszka   [ zaktualizowane 14 sty 2015, 01:01 ]

1. Organizatorem konkursu    ” Ciekawi świata- świat w doświadczeniach”  jest IV LO w Rzeszowie

Opiekunowie konkursu: Barbara Wyrostek, Dorota Guzek

2.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych i drugich  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.

3.      Cele konkursu:

-   rozwijanie osobistych zainteresowań,

-   stymulowanie aktywności uczniów,

-   promowanie młodzieży wykazujących zainteresowanie wybitnymi osiągnięciami naukowców,

-   stworzenie uczestnikom możliwości do zaprezentowania swoich dokonań

-   aktywizowanie społeczności lokalnej do udziału w konkursach.

4.      Zadanie konkursowe obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej pt.: „Ciekawi świata- świat w doświadczeniach” na nośniku CD/DVD ROM, oraz zaprezentowanie jej w ramach obchodów Dni Kopernikowskich.

a)     Praca konkursowa powinna być poświecona jednym z poniższych zagadnień:

ü     Najnowsze odkrycia ze świata nauki i techniki 

ü     Prezentacja nagrania  ciekawego doświadczenia z zakresu fizyki, chemii   lub biologii wykonanego samodzielnie  wraz jego analizą teoretyczną.

b)     Szczegóły techniczne pracy:

- prezentację  multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint,

-  praca konkursowa może zawierać maksymalnie 15 slajdów, wyświetlanych nie dłużej niż 15 minut,

c)      Założenia organizacyjne:

- uczeń może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,

- prace konkursowa mogą zgłaszać zespoły uczniowskie liczące nie więcej niż 3 uczniów,

- zgłoszona praca musi zawierać bibliografię,

5.      Konkurs trwać będzie w dniach od 18 grudnia 2013r do 21 lutego 2014r.

-    Zgłoszenia przyjmują opiekunki konkursu lub nauczyciele przedmiotu którego dotyczy praca do dnia 3 lutego 2014r.

-    Prezentacja prac odbędzie się w ramach Dni Kopernikowskich w dniach od 17 do 21 lutego

6.      Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszej pracy, a na uczestników konkursu czeka możliwość otrzymania oceny celującej lub bardzo dobrej z fizyki, chemii, biologii

a)      Przy ocenie prac brane będzie pod uwagę:

-        kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,

-        przejrzystość i uporządkowany układ pokazu,

-        poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji tekstów,

b)     Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej.

7.      Postanowienia końcowe:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.


Więcej szczegółów w załączniku DOC lub PDF
ĉ
Arkadiusz Pliszka,
14 sty 2015, 00:59
Ċ
Arkadiusz Pliszka,
14 sty 2015, 00:59
Comments