Informacje‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

opublikowane: 25 kwi 2016, 08:05 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 25 kwi 2016, 23:09 ]

  IV LO im. M. Kopernika zaprasza wszystkich chętnych uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, który odbędzie się 17.05.2016 r. w godz. 13.30-14.30 w IV LO przy ul. Dąbrowskiego 82. Na zwycięzców i laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Między innymi trzech uczniów z najlepszymi wynikami otrzyma dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły średniej.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy IV LO: 4liceum@rz.onet.pl


W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami:
Anną Zawadą (tel.: 608887200) lub Martą Brzozowską-Spychałą (tel.: 515132830)

Z poważaniem
Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

I. ZAŁOŻENIA KONKURSU
 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.04.2016 r.
 4. O przyjęciu kandydatów, którzy zgłosili się po upływie w/w terminu decydują organizatorzy.
 5. Zgłoszenie na konkurs przesyła nauczyciel pocztą elektroniczną na adres mailowy IV LO: 4liceum@rz.onet.pl. Zgłoszenie powinno być podpisane przez nauczyciela. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę.
 6. W konkursie mogą brać również udział uczniowie, którzy nie uczą się języka niemieckiego w szkole.
 7. W kwestiach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
II. CELE KONKURSU
 1. Rozwijanie zainteresowania krajami niemieckojęzycznym, ich historią i kulturą wśród uczniów gimnazjów.
 2. Dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.
III. WYMAGANIA
 1. Test konkursowy ocenia znajomość kultury, geografii, historii krajów niemieckojęzycznych.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych odbędzie się w dniu 17.05.2016 r. w godz. 13.30-14.30 w IV LO.
 2. Konkurs ma formę testu pisemnego.
V. WYNIKI KONKURSU
 1. Wyniki zostaną wysłane do szkół uczestników dnia 23.05. 2016 r. a rozdanie nagród laureatom odbędzie się 24.05. 2016 r. w IV LO (dokładne informacje prześlemy wraz z wynikami) .
 2. Na podstawie wyników testu komisja wyłoni laureatów Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.
 3. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
ZAKRES WYMAGAŃ
 1. Wiadomości o krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein) - dane geograficzne).
 2. Wybrane atrakcje turystyczne krajów niemieckojęzycznych.
 3. Święta i uroczystości oraz związane z nimi tradycje, obyczaje, sposób świętowania.
 4. Nazwiska najbardziej znanych osobistości krajów niemieckiego obszaru językowego (poetów, pisarzy, kompozytorów, naukowców, aktorów itp.).
 5. Znane potrawy i specjalności kuchni regionalnych krajów niemieckiego obszaru językowego.
Comments