Informacje‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „MŁODY INŻYNIER”

opublikowane: 5 wrz 2015, 07:14 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 5 wrz 2015, 07:16 ]

 Warunki

 Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa,

2. mieli co najmniej dobrą ocenę zachowania,

3. nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

4. uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,

5. uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (razem z religią lub etyką) co najmniej:

-  4,20 – w przypadku gimnazjum (uczniowie klas I liceum),

-  4,00 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,

6. uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (średnia ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka lub technologia informacyjna) co najmniej:

       -  5,60 – w przypadku gimnazjum (uczniowie klas I liceum),

       -  5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego,


 Wymagane dokumenty:

  • Czytelnie i bez poprawek wypełniony wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera (wszystkie pola dotyczące informacji o uczniu);

  • Uczniowie klas I: zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym;

 

Terminy:

  • Uczniowie klas II i III – składają wypełnione wnioski do pedagogów szkolnych do dnia 11 września 2015r.

  • Uczniowie klas I składają osobiście wypełnione wnioski oraz zaświadczenia o ocenach z gimnazjum do pedagogów szkolnych do dnia 18 września 2015r.

  • Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje wnioski, Dyrektor szkoły przekazuje wnioski do Oddziału Stypendiów, który sprawdza poprawność i kompletność dokumentów; wszystkie poprawki muszą być naniesione przed dniem 30 września 2015r.

 

Informacje oraz druki wniosków i załączników do pobrania na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa:

http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-edukacji/mlody-inzynier

 

 

Stypendia socjalne Miasta Rzeszowa:

Stypendium szkolne:

Informacje oraz druki wniosków i załączników do pobrania na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa:

http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-edukacji/stypendia-szkolne

 

Zasiłek szkolny

Informacje oraz druki wniosków i załączników do pobrania na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa:

http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-edukacji/zasilki-szkolne

Comments