Informacje‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Stypendia dla uczniów zdolnych województwa podkarpackiego

opublikowane: 12 gru 2016, 02:33 przez Robert Świder
  Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017”.

  Z radością informujemy, że stypendium zostało przyznane wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy spełniali określone przez regulamin projektu kryteria i pozytywnie przeszli ocenę formalną wniosku. Na 309 osób z całego województwa podkarpackiego stypendia przyznano aż 18 uczniom naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy i życzymy osiągnięcia wszystkich sukcesów zaplanowanych w Indywidualnych Planach Rozwoju!

  Z listą rankingową stypendystów można zapoznać się na stronie projektu:

http://podkarpackie.edu.pl/index.php/start-ogolne

Comments