Szukaj

4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

06.06.2019 r.

4 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach Dnia Wolności i Praw Obywatelskich. Święto to zostało ustanowione w 2013 roku dla upamiętnienia pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. W szkole i w mieście uczciliśmy 30 rocznicę tego wydarzenia.

Będąc świadomym obywatelem naszego państwa warto wiedzieć, że:

 30 lat temu, czyli 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory. W ich wyniku wybrano posłów na Sejm
oraz senatorów do nowo utworzonego Senatu.
     Wybory do Sejmu były wyborami częściowo wolnymi, gdyż w sposób demokratyczny wybierano 35% posłów. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej satelitom obsadę co najmniej 299 miejsc w Sejmie. Kandydaci bezpartyjni ubiegali się o pozostałe 161 miejsc. Wybory do Senatu były z kolei wyborami wolnymi. Walka o mandaty poselskie miała charakter całkowicie demokratyczny i otwarty.
     Wybory czerwcowe poprzedziła kampania przedwyborcza, całkowicie zdominowana przez ,,Solidarność”. Jako sposób prezentacji kandydatów wybrano pokazanie komitetu jako jednolitego, zorganizowanego bloku. Komitet Obywatelski wyznaczył dokładnie tylu kandydatów, ile było miejsc, aby uniknąć podzielenia elektoratu – dało im to znaczną przewagę nad podzieloną koalicją PZPR. Działania ,,Solidarności”  zostały powszechnie uznane za dobrze zorganizowane i dynamiczne, pomimo ograniczonego dostępu do środków masowego przekazu. Opozycja zasypała całą Polskę plakatami i ulotkami wyborczymi, a przy ich kampanii działania PZPR wypadły niemrawo i nieprofesjonalnie.
     Wyniki wyborów przeprowadzonych w czerwcu 1989 roku pokazały brak przyzwolenia społecznego na dalsze sprawowanie władzy przez partię komunistyczną. Zakończyły się one zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Komitet Obywatelski ,,Solidarność’’ zdobył wszystkie mandaty poselskie, jakie mógł obsadzić, czyli 161 miejsc oraz 99 z dostępnych 100 miejsc w senacie. Obóz władzy komunistycznej poniósł całkowitą porażkę. Okazało się, że elita PZPR nie może liczyć na lojalność nie tylko społeczeństwa, ale też swoich własnych podwładnych. Na kandydatów KO „Solidarność” głosowali nawet mianowani przez władze partyjne urzędnicy i funkcjonariusze państwa. Za największy przejaw klęski uznano upadek tzw. listy krajowej, obejmującej przywódców reżimu. Poza parlamentem znalazła się większość czołowych postaci obozu władzy.
     Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej oraz wielkość porażki władzy komunistycznej doprowadziły do powstania w Polsce całkowicie nowej sytuacji politycznej. Wybory czerwcowe zdecydowanie przyśpieszyły proces transformacji ustrojowej. Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wydarzenia te okazały się kluczowe dla upadku reżimu komunistycznego, przyspieszenia reform ustrojowych i w konsekwencji narodzin III Rzeczypospolitej.


Fragment audycji wyemitowanej przez szkolny radiowęzeł przygotowanej przez uczennicę klasy 2f Monikę Kondraciuk pod opieką prof. Małgorzaty Żabińskiej - Osowy

 

Galeria zdjęć
  • 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
  • 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
  • 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
  • 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
  • 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
  • 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2020
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies