Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Stypendia

Stypendia dostępne dla uczniów Liceum

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnorakich źródeł. Poniżej znajduje się ich wykaz.

Program stypendialny „Primus inter pares” dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Uchwałą Rady  Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r.  zniesiono obowiązujący od wielu lat  Program Stypendialny Miasta Rzeszowa (stypendia „prezydenckie” za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia, oraz dotychczasowe kryteria stypendium dla „Młodego Inżyniera”). Wprowadzono nowy program „Primus inter pares” dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Program ten obejmuje wszystkich uczniów rzeszowskich szkół, bez względu na adres zameldowania i zamieszkania.

Poniżej linki do dokumentów, z którymi należy się zapoznać:

1. Wszystkie informacje o kryteriach przyznawania stypendiów, treść stosownej uchwały i druki wniosków na stronie 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

2. Treści rozporządzeń i komunikatów MEN, o olimpiadach i konkursach, których wyniki brane są pod uwagę w przypadku stypendium „Mistrz” i „Zdolny uczeń”:

3. Tabelka pomocnicza z zestawieniem kryteriów uzyskiwania stypendiów w ramach nowego programu stypendialnego „Primus inter pares”

 

Stypendium szkolne Miasta Rzeszowa
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

Program stypendialny Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu”:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/283-nabor-wnioskow-w-programie-nie-zagubic-talentu-2018-rok

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego (unijne):

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci:
http://fundusz.org/2010/05/regulamin-przyznawania-stypendiow-celowych/

Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im H i T Zielińskich w Jarosławiu:
http://www.fundacjazielinskich.pl/

Stypendium Fundacji Czechnickiego
http://fsczechnicki.zdzislowicz.pl/

Stypendium Indeks Start (Fundacja im. Lesława A. Pagi):
http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/viii-edycja-indeks-start2star

Stypendia Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego
http://www.uwc.org.pl/index.htm

Fundusz Stypendialny Talenty
http://www.fundusz-talenty.pl/dla-kandydatow

Program stypendialny ,, The Kronospan Scholarship”:
http://scholarship.kronospanfoundation.org/

Fundusze Stypendialne przy Fundacji Batorego
http://www.batory.org.pl/

Stypendium Miasta Rzeszowa w zakresie twórczości artystycznej

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/kultura/stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” obejmujący dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312653

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1378363375,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielani.html

Stypendium Fundacji Efekt Motyla dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, mieszkających na z terenach wiejskich, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

http://www.papilionis.org/index.php?option=com_content&task=view&id

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2022
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij