Matura‎ > ‎

Wyniki matury

Zdawalność matury w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie prawie co roku wynosi 100 %. Bardzo rzadko (raz na parę lat) zdarza się, by uczeń nie zdał matury w pierwszym terminie.

W roku 2011, gdy matura w całym kraju wypadła bardzo źle (1/4 maturzystów "oblała" egzamin), w naszej szkole egzamin w sierpniowej sesji poprawkowej musiała zdawać tylko jedna osoba. Utrzymujemy więc stale wysoki poziom kształcenia.

Wysoki poziom kształcenia potwierdzają także średnie wyniki z egzaminów z  poszczególnych przedmiotów.