2014.04.27. Konkurs literacki czas podsumować!

opublikowane: 28 kwi 2014, 12:50 przez Małgorzata Szczupakowska
Miło nam ogłosić, że po zapoznaniu się z pracami klasy 1g na temat wolności
jury w składzie:
mgr Magdalena Pliszka 
mgr Małgorzata Szczupakowska
zadecydowało
że nagrodę otrzymuje 
Magdalena Lewkowicz 

Magdzie serdecznie gratulujemy!

Cała klasa przysłała na konkurs wspaniałe wypowiedzi
Są to dojrzałe przemyślenia na temat wolności
Część z nich prezentujemy poniżej.

Fragment pracy Magdy

"Wolność to bardzo szerokie pojęcie, które można rozpatrywać na wielu płaszczyznach np. społecznej, osobistej, kulturalnej, politycznej, wyznaniowej. Słownik języka polskiego przytacza kilka definicji wolności. Czytamy w nim, że jest ona:

-„niezależnością jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych”

-„możliwością podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą”

-„życiem poza więzieniem, zamknięciem”

-„ prawem obywateli wyznaczonym przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny.”

            Zgadzam się z tymi określeniami wolności, ale ja w życiu codziennym korzystam z wolności podejmując własne decyzje. Nie są to decyzje na skalę światową, ale zwykłe, szare życiowe wybory, które jednak ukierunkowują moje postępowanie. Przecież mój wolny czas mogę wykorzystać na naukę i rozwijanie zainteresowań, albo na rozrywkę i zaspokajanie chęci zabawy. Wiem, który wybór będzie dla mnie korzystniejszy w tej prostej sprawie.

Ważne jest bym z moimi wolnymi wyborami czuła się dobrze, by sumienie nie podsuwało mi wątpliwości „czy aby na pewno wybrałam dobrze?”. Korzystanie z wolności nie jest prostą sprawą, łatwo można się pogubić i znaleźć na złej drodze. Kuszą nas alkohol, narkotyki, wirtualny „lepszy” świat… Od takiej wolności bardzo blisko do uzależnienia.

            Chciałabym posiąść umiejętność korzystania z wolności w zgodzie z nadrzędnymi zasadami moralnymi, które odnoszą się do prawdy, dobra, miłości, uczciwości, pracowitości.

            Niekwestionowanym autorytetem w korzystaniu z wolności był św. Jan Paweł II. Swoim życiem pokazał jak łączyć wolność z sumiennym wypełnianiem obowiązków. Mówił „wolność nie jest dana, lecz zadana”. Słowa te uczą nas, że aby czuć się wolnym, trzeba nieustannie pracować nad sobą i to stanie się szansa na osiągnięcie celu, którym niewątpliwie jest wolne, szczęśliwe życie."Wiersz 

autor: Bartek Kocój

Życie,życie jak w raju

Siedząc w mym gaju

Rozmyślam,poszukuje spokoju

Ogarnia mnie cisza,radość

Twarz promienieje,to jest wolność!

 

Słucham śpiewu ptaków

Szukam ludzkich głosów

Oczyszczenie duszy,wewnętrzne szczęście

Nie potrzeba mi niczego więcej

Robię co chcę,żadnych zakazów

Ani nakazów

Mną rządzi asertywność

Znam swoje miejsce,to jest wolność!

 

Szmer wiatru,szum morza

Bezchmurne niebo,poranna zorza

Tonąc w otchłani

Bez żadnych granic

Człowieka można bardzo łatwo zranić

Mówisz co chcesz,mówisz co wiesz

Nie zawsze prawda wypada z twych ust

Często jest tak,że wiesz tyle co zjesz

Gdy jest ci źle,pociągnij za spust

Nikt nie zabroni,to jest wolność!

 

Dążąc do celu,zostawiam ślad

Może ten ślad to jakiś znak?

Wolność dla ucznia,to koniec szkoły

Dla mnie wolność to co innego

Wierzę w co chcę,myślę co chcę

Może to prawda,a może nie

Chciałbym odpocząć w bezludnym miejscu

Bez miasta zgiełku,

Oczyścić umysł,spełnić marzenia

Na zawsze wolny,bez trosk ,zmartwienia

Odsunąć na bok

Cieszyć się życiem

To jest wolność!


Fragment pracy Kmili Dziwoń

   Dlatego wolność w wymiarze społecznym ma sens i wartości wtedy, gdy społeczeństwa, państwa i narody wypracują model życia demokratycznego w pokojowym współistnieniu narodów i państw, czego współcześnie doskonałym przykładem jest Unia Europejska. Wolność obywateli w tych państwach polega na tym, że z założenia każdy ma wolność wyboru co do możliwości swojego rozwoju osobowego – poprzez szkołę a następnie pracę. Każdy może uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym swojego kraju, jak i całej Unii poprzez udział w wyborach krajowych jak i do euro parlamentu. Każdy obywatel Unii ma możliwość przemieszczania się na terenie Unii, podejmowania pracy, ma zagwarantowane prawa do wolności wyznania i wyrażania poglądów. To jest prawdziwa wolność w demokratycznym świecie ograniczona tylko prawem karnym i normami etycznymi, społecznymi obowiązującymi w danym kraju lub społeczeństwie. Różni się to od sytuacji moich rodziców, którzy żyli w państwie komunistycznym, którzy mieli różne ograniczenia w zakresie wolności – utrudniony był wyjazd za  granicę czy możliwość awansu społecznego i zawodowego. Ponadto nie można było krytykować władzy.Klaudia Pokrzywa

Wolność...
Czym naprawdę jest wolność?
Czy to ptak, który wśród drzew
Fruwa i nie martwi się o jutro?
A może to drzewo, którego liście
Nucą ciche melodie na wietrze?
A co jeśli wolność jest tylko
Mydlaną bańką, która w każdej chwili
Prysnąć może?
Wolność, wolność, wolność...
Tak trudno jest Cię opisać!
Jesteś czymś pięknym, niewyobrażalnym,
Często nieosiągalnym!
Dajesz wiarę i nadzieję na lepszy czas.
Jesteś niczym kwiat-niewinna i krucha.
Jesteś szansą dla całego wszechświata
Na żywot dobry
I spokojne dni.
O, wolności!
Jesteś tym, co mam
Ale nie mam...
Osiągnąć Ciebie celem jest
Bo jesteś szansą, by zmienić świat
I nowy wprowadzić w nim ład.


Wiktoria Florek 

Poszukujemy wolności i walczymy o nią od niepamiętnych czasów początku ludzkości. Już historia Adama i Ewy opisana w Księdze Rodzaju opowiada o chęci bycia wolnym, niezależnym od nikogo. Następnie przykładem w historii może być każda rozpoczęta bitwa lub wojna, której celem jednoznacznie było przywrócenie wolności i autonomii. Człowiek od zawsze walczył i wciąż walczy
o swoją wolność i niezależność względem nikogo i niczego. Chce sam decydować o swoim postępowaniu, często nie patrząc na innych oraz na skutki postępowań, w którym nadrzędną rolą
dla samego siebie jestem „ja”.


Klaudia Pawlina

"Zagadka Wolności"


Wolność-kilka ma znaczeń,

Wolność-przez każdego pojmowana inaczej, 

Wolność-upragniona przez zniewolonych,

dlatego tak ważna w świecie zagubionych.


Wolność-walka i znoje,

Wolność-trud i niepokoje, 

Wolność-płączące braty,

Wolność-jak zwiędłe kwiatu płaty.


Wolność-piękna w swych czynach,

lecz nie zapomina,

niewoli słow, 

brak myśli,

wolności, 

straconych czułości.


WOLNOŚĆ-a czy Ty wiesz co to znaczy?


Comments