Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

SIGG to największy ogólnopolski projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Jego podstawą była zainicjowana przez Giełdę Papierów Wartościowych Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG). Począwszy od 8. edycji, grę giełdową uzupełnił rozbudowany multimedialny kurs edukacyjny dotyczący inwestowania i zasad działania rynku kapitałowego. 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze otrzymują 100 000 zł (oczywiście wirtualne), które  mogą zainwestować w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie. 

Podczas dziesięciu lekcji kursu e-learningowego, zawierających elementy multimedialne, kursanci zdobywają wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem. Dodatkowo korzystają też ze specjalnego kursu terminologii finansowo-giełdowej w języku angielskim, a także forów tematycznych i czatu. Każda lekcja zakończona jest quizem. Podsumowaniem kursu jest ogólnopolska klasówka on-line, której laureaci zostają wyróżnieni oddzielnymi nagrodami. Każdy uczestnik, który zaliczy cały kurs e-learningowy, otrzymuje specjalny certyfikat ukończenia. Istotną atrakcją jest BONUS PIENIĘŻNY za udział w kursie e-learningowym. Do zdobycia kolejne 10 000 zł ( również wirtualnych)  !!!!


Jak co roku zwycięzcy Gry czyli zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także finaliści kończącej kurs e-learningowy klasówki on-line otrzymują cenne nagrody rzeczowe

Wszelkie informacje na temat gry giełdowej i kursu e-learningowego XII EDYCJI SIGG u nauczyciela nadzorującego grę - prof. Marzeny Hajduk-Stelmachowicz


Więcej informacji, relacje z realizacji Gry i Kursu, informacje o nagrodach i poprzednich edycjach projektu znajdują się na stronie www.ferk.pl
Szczegóły dot. gry giełdowej oraz strona SIGG : www.sigg.gpw.com.pl
Szczegóły dot. kursu e-learningowego oraz strona Kursu: www.sigg.edu.pl
Comments