Szukaj

MATURZYŚCI 2019 - STYPENDIA

01.07.2019 r.

Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy Miasto Rzeszów wprowadziło stypendia za wyniki matury. Wszystkich tegorocznych maturzystów prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendium Primus w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Stypendium przysługuje uczniom, którzy z egzaminu maturalnego osiągnęli wyniki: co najmniej 85 %, liczone jako średnia z 5 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75 %, liczone jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku,
  • kserokopia zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Wnioski należy pobrać ze strony Urzędu Miasta:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa

wydrukować dwustronnie; wypełnić czytelnie bez skreśleń i poprawek: w części 1 punkt I (dane osobowe ucznia), całą część 2 wniosku i w załączniku numer 1 także punkt I (dane osobowe ucznia).

Wnioski należy składać do pedagogów szkolnych w dniach:

4 lipca (czwartek) w godzinach 9:00 – 14:00

5 lipca 2019 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 12:00

 

Równocześnie informujemy tych tegorocznych absolwentów IV LO, którzy składali wnioski o stypendia w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, że stypendia zostały przyznane wszystkim osobom. Są to:

  1. stypendium Mistrz – 3 osoby – stypendium jednorazowe w kwocie 3200 zł;
  2. stypendium Młody inżynier – 8 osób  – stypendium jednorazowe w kwocie 1600 zł;
  3. stypendium Zdolny uczeń – 26 osób – stypendium jednorazowe w kwocie 1600 zł.

 

Wszystkich szczegółowych informacji o stypendiach udzielają pedagodzy szkolni w dniach:

4 lipca (czwartek) w godzinach 9:00 – 14:00

5 lipca 2019 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 12:00

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2020
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies