Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Ogłoszenia

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares - informacje dla absolwentów, którzy spełnili kryteria przyznania stypendiów

01.05.2020 r.

Absolwenci klas III, którzy spełniają kryteria uzyskania stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, zobowiązani są dostarczyć do szkoły informacje będące danymi ucznia zawartymi w części 2 wniosku w formie:

  1. Papierowej – druk części 2 wniosku należy POBRAĆ ze strony www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata - zakładka Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE, WYPEŁNIĆ CZYTELNIE (bez skreśleń, poprawek, „korektorowania”) i dostarczyć do szkoły ww. część wniosku osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikami sekretariatu) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
  2. Elektronicznej – za pośrednictwem systemu dziennika elektronicznego:

  Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/775/2020 Nr z dnia 21 kwietnia 2020 r., informacja wymagana do przyjęcia jej jako wniosku stypendialnego powinna zawierać następujące dane:
  1)      Imię i nazwisko ucznia,
  2)      PESEL ucznia,
  3)      Adres zamieszkania ucznia (dane dotyczące złożenia do Urzędu Skarbowego rocznej informacji o wypłaconych stypendiach):

  a)      miejscowość,
  b)      ulica,
  c)      nr domu,
  d)      nr mieszkania,
  e)      kod pocztowy,
  f)       gmina,
  g)      powiat,
  h)      województwo.
  4)      Adres do korespondencji ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego:
  a)      imię i nazwisko ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
  b)      miejscowość,
  c)      ulica,
  d)      nr domu,
  e)      nr mieszkania,
  f)       kod pocztowy.
  5)      Dane do kontaktu ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego:
  a)      telefon kontaktowy,
  b)      adres e-mail.
  6)      Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium:
  a)      nr rachunku bankowego,
  b)      imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego.
  7)      Data i imię nazwisko osoby składającej informację.
 

8) Ponadto, uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do umieszczenia pod treścią   przekazywanej   informacji, oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że: zapoznałem/am się z treścią Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty stypendium w ramach Programu zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w celu realizacji Programu przez Urząd Miasta Rzeszowa".

Ww. klauzula RODO dostępna jest w formie załącznika na stronie:
https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/6849-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html

Wiadomość zwrotna wysłana poprzez dziennik elektroniczny musi zawierać wszystkie wymienione wyżej elementy aby mogła spełniać wymogi formalne i zastąpić formę papierową tej części wniosku oraz powinna umożliwić identyfikację osoby składającej oświadczenie poprzez ten system. Tylko wiadomość wysłana za pośrednictwem systemu dziennika elektronicznego, wydrukowana z niego i zawierająca wszystkie dane wymienione wyżej może zastąpić formę papierową części 2 wniosku o przyznanie stypendium.

 

TERMIN PRZEKAZANIA przez absolwenta do szkoły drugiej część wniosku o stypendium – 10 MAJA 2020 r.

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij