Szukaj

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych (tzw. marszałkowskie, unijne)

13.09.2020 r.

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych (tzw. marszałkowskie, unijne): przyjmowanie wniosków od  14 do 23 września 2020 r.

Aby uzyskać stypendium należy:

 1. Wejść na stronę: https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2
 2. Zapoznać się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów – w zakładce Dokumenty do pobrania;  sprawdzić, czy uczeń spełnia wszystkie wymienione kryteria.
 3. Zastanowić się, w jakim obszarze uczeń chce się rozwijać – pod tym kątem wybrać nauczyciela i zapytać go, czy zechce pełnić rolę opiekuna dydaktycznego.
 4. Założyć konto: https://podkarpackie.edu.pl/index.php/zalozenie-konta-3
 5. Zgromadzić wszystkie dane potrzebne do wypełnienia wniosku, zgodnie z Ramowym wzorem wniosku o przyznanie stypendium (w zakładce Dokumenty do pobrania).
 6. Po konsultacji z opiekunem dydaktycznym sformułować Indywidualny Plan Rozwoju.
 7. Zaplanować wydatki na cele edukacyjne (kwota 4000 zł)
 8. Wypełnić elektronicznie wniosek, przesłać go.
 9. Wydrukować wniosek, uzyskać podpis opiekuna dydaktycznego, złożyć u pedagogów szkolnych do dnia 23 września 2020 wraz z załącznikami oraz białą kopertą w formacie A4.
 10. Pedagodzy sprawdzają kompletność dokumentów, opieczętowują je, przekazują do podpisania Pani Dyrektor i w dniu 25 września 2020 wraz z pismem przewodnim składają w Urzędzie Marszałkowskim.

 

 

Stypendia przyznawane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”, który skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny poniżej 1685,00 zł netto), kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic.

Projekt stypendialny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Wszelkich informacji udzielają pedagodzy szkolni: telefonicznie: 17 748 29 04, przez pocztę e-dziennika: Ewa Stafiej, Justyna Zaborniak-Poręba lub mailowo: pedagodzy@kopernik.rzeszow.pl

Galeria zdjęć
 • Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych (tzw. marszałkowskie, unijne)
Galeria zdjęć
 • Ogłoszenia
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2021
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies