Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Oferta szkoły 2022/2023

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RZESZOWIE

OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone

I język obcy

II język obcy

(do wyboru p/k*)

Przedmioty punktowane

przy rekrutacji

1 A

 

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 B

 

BIOLOGIA

CHEMIA

 

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia lub chemia

1 C

 

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia lub chemia

1 D

 

MATEMATYKA

FIZYKA

INFORMATYKA

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 E

 

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 F

 

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

1 G

 

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

HISTORIA

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

historia

 

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

j. polski

matematyka

j. obcy

wos

1 H

 

BIOLOGIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia

 

CHEMIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

 

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia

*p – język obcy realizowany od podstaw

  k – język obcy będący kontynuacją ze szkoły podstawowej

Wskazane jest, by uczeń wybrał drugi język obcy będący kontynuacją języka ze szkoły podstawowej.

Będąc  uczniem naszej szkoły, masz możliwość:

 • nauki drugiego języka obcego nowożytnego: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, w grupach międzyoddziałowych,
 • nauki języka łacińskiego z elementami kultury antycznej, a następnie  - zgodnie z ukierunkowaniem profilowym – łaciny w medycynie lub w naukach prawniczych,
 • nauki języka angielskiego w ramach intensywnych kursów odbywających się w Wielkiej Brytanii bądź online z udziałem nauczycieli – native speakerów,
 • wyjazdu w ramach projektów Erasmus +,
 • wzięcia udziału w projekcie EuroScola,
 • rozwijania swojego aktorskiego talentu w teatrach „Memłon” oraz „No Name Theatre”,
 • uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez wyjazdowe inicjatywy Koła Wielbicieli Opery Lwowskiej, Klubu Miłośników Teatrów Muzycznych oraz udział w projekcie Kino Młodego Konesera,
 • sprawdzenia swojej sprawności na rajdach rowerowych, stokach narciarskich oraz w ramach górskich wycieczek Szkolnego Koła  PTTK, Szkolnego Koła Historii Regionalnej,
 • włączenia się w pomoc innym, wspierając działania Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu,
 • sprawdzenia swoich kompetencji w prowadzeniu firmy, uczestnicząc w Branżowych Symulacjach Biznesowych na lekcjach podstaw przedsiębiorczości,
 • zakwaterowania w internacie IV LO.

Nasza szkoła współpracuje z:

 • Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Akademią Górniczo-Hutniczą – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
 • Uniwersytetem Rzeszowskim – Wydział Medyczny,
 • Politechniką Rzeszowską – Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydział Chemiczny,
 • Centrum Wymiany Międzynarodowej w Madrycie,
 • Realschule Tostedt oraz CJD Homburg w Niemczech,
 • Kent School of English w Broadstairs (Anglia).

Na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów organizujemy zajęcia z religii oraz etyki.

Jeśli opiekunowie bądź pełnoletni uczniowie nie zgłaszają pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, są one realizowane w poszczególnych zespołach klasowych.

Załączniki:
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2023
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij