REKRUTACJA‎ > ‎

REKRUTACJA 2017/2018


PROPONOWANE ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018


Klasa

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
w trakcie rekrutacji

Pierwszy język obcy

Drugi język obcy
(do wyboru)

A

matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
język obcy
fizyka


język angielski
język francuski

 

lub

 

język hiszpański

 

lub

 

język niemiecki

 

lub

 

język rosyjski* 

B C

biologia
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia

język angielski
*
zwiększona liczba godzin

D E

matematyka
fizyka
informatyka

język polski
matematyka
język obcy
fizyka


język angielski

F

matematyka
geografia
język angielski

język polski
matematyka
język obcy
geografia


język angielski

G

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie

język polski
matematyka
język obcy
historia lub wiedza o społeczeństwie


język angielski

H

matematyka
fizyka
chemia

język polski
matematyka
język obcy
fizyka lub chemia


język angielski

I J

matematyka
biologia
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia


język angielski


*gdy utworzy się grupa międzyoddziałowa 15-osobowa.


Język łaciński obowiązkowy w klasach B, C, G, I oraz J.


Języki chiński w ramach zajęć dodatkowych.


Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów – zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością.


Nauczanie języków obcych odbywać się będzie w grupach o różnym poziomie zaawansowania.