REKRUTACJA‎ > ‎REKRUTACJA 2017/2018‎ > ‎

REKRUTACJA 2016/2017

opublikowane: 8 wrz 2016, 05:03 przez Robert Świder

Odwołania przyjmowane są według wzoru do pobrania na dole strony

ORE.110.11.2016

 

Zarządzenie Nr 7/2016
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015.1942) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r dotychczasowe załączniki nr 1,2,3 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch


PROPONOWANE ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017


Klasa

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
w trakcie rekrutacji

Pierwszy język obcy

Drugi język obcy
(do wyboru)

A

matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
język obcy
fizyka


język angielski
język francuski

 

lub

 

język hiszpański

 

lub

 

język niemiecki

 

lub

 

język rosyjski* 

B

biologia
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia

język angielski
*
zwiększona liczba godzin

C

biologia
 
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia


język angielski

D

matematyka
fizyka
informatyka

język polski
matematyka
język obcy
fizyka


język angielski

E

matematyka
fizyka
informatyka / angielski


język polski
matematyka
język obcy
  fizyka


język angielski

F

matematyka
geografia
język angielski

język polski
matematyka
język obcy
geografia


język angielski

G

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie

język polski
matematyka
język obcy
historia lub wiedza o społeczeństwie


język angielski

H

matematyka
fizyka
chemia

język polski
matematyka
język obcy
fizyka lub chemia


język angielski

I

matematyka
biologia
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia


język angielski

J

matematyka
biologia
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia


język angielski


*gdy utworzy się grupa międzyoddziałowa 15-osobowa.


Język łaciński obowiązkowy w klasach B, C, E, G i I.


Istnieje możliwość nauki języka chińskiego jako przedmiotu dodatkowego.


Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów – zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

Nauczanie języków obcych odbywać się będzie w grupach o różnym poziomie zaawansowania.


Na dole strony można pobrać zasady przeliczania punktów.
ĉ
Robert Świder,
8 wrz 2016, 05:03
Ċ
Robert Świder,
8 wrz 2016, 05:03
Ċ
Robert Świder,
8 wrz 2016, 05:03
Ċ
Robert Świder,
8 wrz 2016, 05:03
Comments