REKRUTACJA‎ > ‎

Rozszerzenia 2012/2013

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2012 r.

W przyszłym roku szkolnym planujemy nabór do 10 klas pierwszych, co daje miejsce dla 340 uczniów.

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń klasy, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane rozszerzenia nie będą się cieszyły popularnością.

Duże zainteresowanie w czasie Dnia Otwartego rozszerzeniem z matematyki, geografii i języków obcych skłoniło nas do zaproponowania dwóch oddziałów z tymi rozszerzeniami (zamiast planowanego wcześniej jednego). Z tego powodu powstanie tylko jeden oddział (zamiast dwóch planowanych) z rozszerzeniami: biologia, chemia, fizyka.

Dla osób chcących kontynuować język niemiecki jako pierwszy język utworzona zostanie grupa międzyoddziałowa.

Jeśli zbierze się grupa co najmniej 12 osób (po klasie dwujęzycznej z językiem francuskim), jest możliwość kontynuowania języka francuskiego w grupie międzyoddziałowej na poziomie średniozaawansowanym.

Klasy B, I

(2 oddziały po 34 osoby = 68)

ROZSZERZENIA:

 • BIOLOGIA
 • CHEMIA

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka medyczna, język łaciński w naukach medycznych

Języki obce:

 • pierwszy język (kontynuacja z gimnazjum): angielski
 • drugi język do wyboru: niemiecki / hiszpański / francuski

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia lub chemia

Klasa C

(34 osoby)

ROZSZERZENIA:

 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • FIZYKA

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • pierwszy język (kontynuacja z gimnazjum): angielski
 • drugi język do wyboru: niemiecki / hiszpański / francuski

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia, chemia lub fizyka

Klasy E, F

(2 oddziały po 34 osoby = 68)

ROZSZERZENIA:

 • MATEMATYKA
 • GEOGRAFIA
 • JĘZYKI OBCE

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • angielski / niemiecki
 • niemiecki / angielski

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Klasa A

(34 osoby)

ROZSZERZENIA:

 • MATEMATYKA
 • FIZYKA
 • JĘZYK ANGIELSKI

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • pierwszy język (kontynuacja z gimnazjum): angielski
 • drugi język do wyboru: niemiecki / hiszpański / francuski

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

Klasy D, J

(2 oddziały po 34 osoby = 68)

ROZSZERZENIA:

 • MATEMATYKA
 • FIZYKA
 • INFORMATYKA

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • pierwszy język (kontynuacja z gimnazjum): angielski* / niemiecki**
 • *drugi język do wyboru: niemiecki / hiszpański / francuski
 • **drugi język: angielski

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka

Klasa H

(34 osoby)

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Zobacz filmy i zdjęcia z ćwiczeń w laboratorium chemicznym.

ROZSZERZENIA:

 • MATEMATYKA
 • FIZYKA
 • CHEMIA

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • pierwszy język (kontynuacja z gimnazjum): angielski
 • drugi język do wyboru: niemiecki / hiszpański / francuski

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia

Klasa G

(34 osoby)

ROZSZERZENIA:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty uzupełniające: przyroda, język łaciński

Języki obce:

 • pierwszy język (kontynuacja z gimnazjum): angielski
 • drugi język do wyboru: niemiecki / hiszpański / francuski

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • historia