Klasa C - BIOL-CHEM-FIZ

Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy
(jeden z podanych)
Drugi język obcy
(jeden z podanych)
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
trzy podane jeden z podanych
biologia historia i społeczeństwo język angielski język niemiecki język polski biologia
chemia

język hiszpański matematyka chemia
fizyka

język francuski język obcy fizyka