Klasa D, J - MAT-FIZ-INF

Planowane są dwa odziały różniące się nauczanymi językami. 

Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy
(jeden z podanych)
Drugi język obcy
(jeden z podanych)
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
trzy podane jeden z podanych
matematyka historia i społeczeństwo język angielski język niemiecki język polski fizyka
fizyka

język hiszpański matematyka
informatyka

język francuski język obcy
Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy
(jeden z podanych)
Drugi język obcy
(jeden z podanych)
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
trzy podane jeden z podanych
matematyka historia i społeczeństwo język angielski język niemiecki język polski fizyka
fizyka
język niemiecki język angielski matematyka
informatyka


język obcy