Klasa G - POL-HIST-WOS (humanistyczno-prawnicza z językiem łacińskim)

Kalkulator punktów rekrutacyjnych

Dodatkowa oferta edukacyjna dla tej klasy realizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

  • realizacja programu autorskiego obejmującego historię prawa oraz elementy psychologii i socjologii
  • regularne wyjścia i wyjazdy na lekcje muzealne
  • uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych
  • współpraca ze studentami prawa i historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • wyjścia do sądu i zakładu karnego
  • rekonstruowanie wydarzeń historycznych
  • liczne konkursy i projekty historyczne
  • lekcje z użyciem multimediów (fimy, multibooki, atlasy multimedialne)

Zobacz, w czym do tej pory uczestniczyli nasi uczniowie.

Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy
(jeden z podanych)
Drugi język obcy
(jeden z podanych)
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
trzy podane jeden z podanych
język polski przyroda język angielski język niemiecki język polski historia
historia język łaciński
język hiszpański matematyka
wiedza o społeczeństwie

język francuski język obcy