Klasa I - BIOL-CHEM (z językiem łacińskim w naukach medycznych i fizyką w medycynie)

Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy
(jeden z podanych)
Drugi język obcy
(jeden z podanych)
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
trzy podane jeden z podanych
biologia historia i społeczeństwo język angielski język niemiecki język polski biologia
chemia język łaciński w naukach medycznych
język hiszpański matematyka chemia

fizyka w medycynie
język francuski język obcy