Klasa F - MAT-GEO-ANG (z informatyką w ekonomii)

Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy
(jeden z podanych)
Drugi język obcy
(jeden z podanych)
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
trzy podane jeden z podanych
matematyka historia i społeczeństwo język angielski język niemiecki język polski geografia
geografia informatyka w ekonomii
język hiszpański matematyka
język angielski

język francuski język obcy
   język rosyjski *  

* grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 14 osób


Ċ
Olga Filipek,
15 kwi 2014, 01:19