Klasa I, J - BIOL-CHEM-MAT (z językiem łacińskim w naukach medycznych i fizyką w medycynie)

Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy
(jeden z podanych)
Drugi język obcy
(jeden z podanych)
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
trzy podane jeden z podanych
biologia historia i społeczeństwo język angielski język niemiecki język polski biologia
chemia język łaciński w naukach medycznych
język hiszpański matematyka chemia
matematyka fizyka w medycynie
język francuski język obcy
   język rosyjski *  

* grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 14 osób


Ċ
Olga Filipek,
27 maj 2014, 11:37