Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Terminarz rekrutacji

HARMONOGRAM NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data

zakończenia

 
 

1.

Wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej.

19.04.2021

07.05.2021

 

2.

Weryfikacja oferty edukacyjnej i jej publikacja;

uruchomienie kanału Kandydat.

10.05.2021

 

3.

Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

17.05.2021

21.06.2021

godz. 15.00

 

4.

Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach dwujęzycznych, oddziałach dwujęzycznych, oddziałach wojskowych oraz w oddziałach prowadzących szkolenie sportowe.

31.05.2021
godz. 15:00

 

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

17.05.2021

24.06.2021

godz. 15.00

 

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

17.05.2021

26.07.2021

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 14 maja 2021

 

8.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;

w tym: prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych.

1.06.2021

14.06.2021

(II termin: do 8.07.2021)

 

9.

Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

1.06.2021

16.06.2021

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną pozytywnych wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

17.06.2021

(II termin 9.07.2021)

 

11.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

25.06.2021

14.07.2021

godz. 15.00

 

12.

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

25.06.2021

14.07.2021

godz. 15.00

 

13.

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie rekrutacji.

25.06.2021

14.07.2021

 

godz. 15:00

 

14.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zmian zgłoszeń kandydatów z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz nowych wniosków.

25.06.2021

15.07.2021

godz. 15.00

 

15.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgromadzonych w systemie danych o ocenach i osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

25.06.2021

15.07.2021

godz. 15.00

 

16.

Porządkowanie listy chętnych.

16.07.2021

16.07.2021

godz. 15.00

 

17.

Symulacja i ostateczny przydział.

19.07.2021

20.07.2021

 

18.

Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

21.07.2021

godz.10.00

21.07.2021

godz.15.00

 

19.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

22.07.2021

22.07.2021

 

20.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szkoły prowadzące kształcenie zawodowe).

23.07.2021

30.07.2021

godz. 15.00

 

21.

Pobranie list przyjętych/nieprzyjętych
oraz listy wolnych miejsc.

2.08.2021

godz. 8.00

2.08.2021
godz. 12:00

 

22.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc.

2.08.2021

do godz. 14:00

 

23.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5.08.2021

 

24.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

25.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

26.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

27.

Aktualizacja danych

9.08.2021

30.09.2021

 
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2022
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij