Dzień Wiosny, Dzień Lasu, Wiosenna Spartakiada - 21 marca 2016 r.

opublikowane: 15 mar 2016, 09:18 przez Samorząd Uczniowski IV LO
Klasy pierwsze i drugie przygotowują plakaty, prezentując wylosowane drzewo:

Klasy pierwsze (drzewa iglaste): 1a – świerk biały, 1b – sosna czarna, 1c – żywotnik zachodni (tuja), 1d – modrzew europejski,
1e – sosna pospolita, 1f – świerk pospolity, 1g – jodła kaukaska, 1h – modrzew japoński, 1i – sosna wejmutka, 1j – cis, 

Klasy drugie (drzewa liściaste): 2a – topola, 2b – jesion, 2c – jabłoń, 2d – buk, 2e – klon, 2f – brzoza, 2g – dąb, 2h – wierzba,
2i – lipa, 2j – wiśnia.

Uczniowie w tym dniu przychodzą ubrani w kolorze zielonym.

Plakaty będą prezentowane przez każdą klasę na sali gimnastycznej.

Prezentacja powinna być połączona z krótką (ok. 5 min.) scenką (najlepiej komediową – skecz)
związaną z tematyką leśną.

Ocenie będą podlegały cztery elementy:
- plakat – jego wykonanie i treść,
- prezentacja plakatu połączona z odegraniem scenki,
- liczba osób zaangażowanych w prezentację (procent uczniów klasy),
- kolor zielony lub inne symbole lasu w ubiorze klasy.

Jury przyzna punkty w każdym z czterech elementów.

Plakaty mogą być wykonane dowolną techniką.

Powinny być na tyle duże, aby członkowie jury oraz publiczność mogli dostrzec
szczegóły na nich zawarte.


Na hali sportowej odbywać się będzie część sportowa – Wiosenna Spartakiada.

Przeprowadzane będą zawody sportowe, w których wezmą udział przedstawiciele klas pierwszych i drugich –
z każdej klasy po 5 chłopców i 5 dziewcząt.

Konkurencje sportowe:
- przeciąganie liny,
- wyścig rzędów,
- rzuty do kosza,
- „skrzynia” (opis w dniu imprezy).

Podczas zawodów pozostałe osoby z klasy powinny dopingować swoich przedstawicieli w oryginalny i huczny sposób. Ta część również będzie podlegała ocenie punktowej. Punkty będą przyznawane za konkurencje sportowe i doping klasowy (okrzyki, banery, oryginalne stroje). Zachęcamy w tym miejscu również do nawiązania do tematyki leśnej.

Punkty z obu części zostaną zsumowane i na poziomie klas pierwszych i drugich zostaną wyłonione zwycięskie klasy, które otrzymają za poszczególne miejsca nagrody: dodatkowy dzień wycieczki szkolnej, dzień bez pytania,  pamięci USB, książki.

Klasa, która nie będzie uczestniczyć w tym dniu w zaplanowanych atrakcjach – otrzymuje karę w postaci braku możliwości zgłaszania braku stroju podczas zajęć wychowania fizycznego do końca roku szkolnego (nie dotyczy klas trzecich).

Na obie części – sala gimnastyczna (plakaty) i hala sportowa (zawody) –
przewidziane są trzy godziny lekcyjne – lekcje: 3,4,5.

Wszystkie klasy rozpoczynają o godz. 10.00 na sali gimnastycznej lub hali sportowej,
następnie ok. godz. 11.30 nastąpi zmiana.

Klasy pierwsze:
godz. 10.00, sala gimnastyczna (plakaty)
godz. 11.30, hala sportowa (zawody)

Klasy drugie:
godz. 10.00, hala sportowa (zawody)
godz. 11.30, sala gimnastyczna (plakaty)

Poza wymienionymi godzinami, lekcje w tym dniu odbywają się normalnie – według planu lekcji.
Klasy trzecie mają wszystkie lekcje według planu.

Szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego oraz opiekunów Samorządu,
a także na stronie internetowej szkoły i na Facebooku Samorządu.

Comments