Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Kalendarium roku szkolnego

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RZESZOWIE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4.09 (poniedziałek)

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

8:30 – msza św. w Klasztorze o.o. Dominikanów

9:30 – klasy pierwsze oraz czwarte – spotkanie na placu apelowym przed wejściem głównym do szkoły, następnie spotkanie z wychowawcami w salach

– klasy drugie oraz trzecie – spotkanie z wychowawcami w salach

8.09 (czwartek)

16:30 – spotkanie dyrektora szkoły oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych (I część na sali gimnastycznej, II część – z wychowawcami w salach)

16:30 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich

17:30 – spotkanie dyrektora szkoły oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas czwartych (I część na sali gimnastycznej, II część – z wychowawcami w salach)

17:30 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich

29.09 (piątek)

Zebranie Zespołu Wychowawczego

 

Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy – po uzgodnieniu

2.10 (poniedziałek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas czwartych.

13.10 (piątek)

Audycja z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez klasę 1G wraz z wychowawcą p. Justyną Pokrywką

30.10 (poniedziałek)

Sprzątanie grobów (cmentarz przy ul Podkarpackiej) – klasa 1B wraz z wychowawcą p. Agnieszką Kwiecień

pod koniec miesiąca

Wizyta na cmentarzu Wilkowyja – złożenie symbolicznych wiązanek i zniczy na grobach zmarłych nauczycieli IV LO – przedstawiciele klasy 4A wraz z Dyrekcją Szkoły

3.11 (piątek)

Koncert Zaduszkowy – przygotowany przez Samorząd Uczniowski oraz klasę 2A wraz z wychowawcą p. Sabiną Magryś

10.11 (piątek)

Audycja z okazji Święta Niepodległości – program przygotowany przez klasę 1C wraz z wychowawcą p. Joanną Kordzikowską

16.11 (czwartek)

Zebranie Zespołu Wychowawczego

17.11 (piątek)

Wywiadówka

19.12 (wtorek)

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu oraz oceną naganną z zachowania

 

23.12 – 1.01. – przerwa świąteczna

2.01 (wtorek)

 

Spotkanie wychowawców klas czwartych z wicedyrektorem szkoły w sprawie przedstawienia kandydatów do Dyplomów Kopernikowskich;

Przedstawienie propozycji ocen z przedmiotów oraz ocen z zachowania

15.01 (poniedziałek)

Ostateczny termin wpisania ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz ocen z zachowania za pierwsze półrocze

16.01 (wtorek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (przedstawienie kandydatów do Dyplomów Kopernikowskich)

18.01 (czwartek)

Zebranie Zespołu Wychowawczego

19.01 (piątek)

Wywiadówka śródroczna – koniec pierwszego półrocza

22.01 (poniedziałek)

Rozpoczęcie drugiego półrocza

23.01 (wtorek)

Plenarna Rada Pedagogiczna

 

29.01 – 9.02 – ferie zimowe

7.02 (środa)

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych dla uczniów klas czwartych

16.02 (piątek)

 

Dzień patrona – część artystyczna głównej imprezy przygotowana przez p. Piotra Spychałę oraz p. Sławomira Andresa;

Lekcje kopernikowskie dla klas pierwszych przygotowują klasy 2D oraz 2E wraz z wychowawcami p. Agnieszką Żyburą oraz p. Agnieszką Piwińską-Malec;

Prezentacja Laureatów Dyplomów Kopernikowskich i ich osiągnięć dla klas drugich przygotowuje klasa 2F wraz z wychowawcą p. Marzeną Hajduk-Stelmachowicz

 

Targi edukacyjne – klasy odpowiedzialne za przygotowanie prezentacji szkoły – klasa 1A oraz 3F wraz z wychowawcami p. Małgorzatą Chomań oraz p. Aldoną Stolarską-Ferenc

21.03 (czwartek)

 

Dzień wiosny – za organizację dnia odpowiedzialne są klasy 1D, 1E oraz 1F wraz z wychowawcami p. Joanną Dworak, p. Anną Barnat oraz p. Joanną Wład-Michalik;

Zebranie Zespołu Wychowawczego

21.03 (czwartek)

Wywiadówka

26.03 (wtorek)

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu oraz oceną naganną z zachowania dla uczniów klas czwartych

 

28.03 – 2.04 – przerwa świąteczna

9.04 (wtorek)

Przedstawienie propozycji ocen z przedmiotów oraz ocen z zachowania uczniom klas czwartych

22.04 (poniedziałek)

 

Audycja/akcja informacyjna z okazji Dnia Ziemi przygotowana przez klasę 1H wraz
z wychowawcą p. Barbarą Popieluch;

Ostateczny termin wpisania ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz ocen
z zachowania dla uczniów klas czwartych

23.04 (wtorek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas czwartych

24-25.04 (środa, czwartek)

Drukowanie arkuszy oraz świadectw – wychowawcy klas czwartych

25.04 (czwartek)

Dzień otwarty szkoły

26.04 (piątek)

 

Zakończenie roku dla uczniów klas czwartych;

Część artystyczna przygotowana przez klasy 3C oraz 3E wraz z wychowawcami p. Dominikiem Nyklem oraz p. Barbarą Wyrostek

29.04 (poniedziałek)

Zmiana planu lekcji po odejściu klas maturalnych

30.04 (wtorek)

 

Audycja z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez klasy 2C oraz 2H wraz wychowawcami p. Eweliną Hermą oraz p. Anną Liszak

2.05 (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych drugich oraz trzecich

6.05 (poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych drugich oraz trzecich

7.05 (wtorek)

Początek egzaminów maturalnych

7.05 - 13.05

(wtorek – poniedziałek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych drugich oraz trzecich

23.05 (czwartek)

Zakończenie egzaminów maturalnych

28.05 (wtorek)

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu oraz oceną naganną z zachowania

31.05 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich

4.06 (wtorek)

Przedstawienie propozycji ocen z przedmiotów oraz ocen z zachowania

17.06 (poniedziałek)

Ostateczny termin wpisania ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz ocenz zachowania

18.06 (wtorek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich

19-20.06 (środa, czwartek)

 

Drukowanie arkuszy oraz świadectw – wychowawcy klas pierwszych, drugich oraz trzecich;

Zajęcia sportowo-rekreacyjne; dni kultury szkolnej

21.06 (piątek)

 

Zakończenie roku szkolnego

8:00 – msza św. w Klasztorze o.o. Dominikanów

9:00 – zakończenie roku na placu apelowym szkoły, następnie rozdanie świadectw

  w salach

11:00 – Plenarna Rada Pedagogiczna

 

9.07 (wtorek)

Termin ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych oraz wręczenie zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij