Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Czesław Kłak

Profesor Czesław Paweł Kłak, Sędzia Trybunału Stanu

Profesor Czesław Paweł Kłak w ciągu trzech lat (w 2003r.) ukończył w trybie indywidualnym studia prawnicze. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. W wieku 31 lat Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, a następnie został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Prof. nadzw. dr hab. Czesław Paweł Kłak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka. Od wielu lat jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2015 r. jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, a także członkiem Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Zasiada także w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. W 2017r. Minister Sprawiedliwości powołał prof. Czesława Kłaka na wiceprzewodniczącego Zespołu ds. przygotowaniu projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego. Zasiada także w Zespole ds. zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej, w ramach którego opracował projekt nowelizacji kodeksu karnego. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w roku 2007 i 2008). Prof. Czesław Kłak jest także ekspertem legislacyjnym i autorem ponad 240 opinii prawnych, sporządzonych na zlecenie instytucji państwowych, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Analiz Sejmowych, samorządu notarialnego, biur poselskich, kancelarii adwokackich i notarialnych oraz osób prywatnych. Jest m.in. członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W dniu 22 marca 2018 r. Sejm RP wybrał prof. Czesława Kłaka na stanowisko sędziego Trybunału Stanu.

Za dotychczasową działalność zawodową i publiczną Prezydent RP uhonorował prof. Czesława Kłaka Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018 r.), Brązowym Krzyżem Zasługi (2016 r.) oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2016 r.), zaś Minister Sprawiedliwości złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2017 r.). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski został przyznany za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawnych, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za działalność publiczną.

W czerwcu 2017 prof. Czesław Kłak otrzymał także „Medal Bene Merenti” (z łac. Dobrze Zasłużonemu) za działalność naukową. Do Medalu dołączono wyrazy uznania i gratulacje od ks. bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij