Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w WarszawieSolista Teatru Wielkiego w Warszawie od 1983 r. do dziś. Członek zespołu muzyki dawnej ,,Bornus Consort” w latach 1983-87. Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie wokalnym w ‚s-Hertogenbosh w Holandii w 1986 r. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w Hochschule für Music und Darstellende Kunst w Wiedniu w sezonie 1988/89. Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w latach 2005-2008 dziekan Wydziału Wokalnego. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki UMFC. Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego (kadencje 2012-2016 i 2016-2020).

Szef artystyczny Filharmonii im. Romualda Traugutta, towarzystwa patriotycznego założonego w 1983 r. przez muzykologa i krytyka muzycznego Tadeusza Kaczyńskiego. Organizator i dyrektor artystyczny Festiwali Filharmonii im. Romualda Traugutta: Festiwalu Pasyjnego ,,Crucifixus est?”, Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich, Festiwalu Pieśni Europejskiej, Festiwalu Poezji Polskiej. W roku 1997 za działalność w Filharmonii otrzymał wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Australii. Reżyser spektakli muzycznych:

  • ,,Pieśń ujdzie cało …” i ,,Nie całkiem Straszny Dworek” (Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego),
  • ,,Podnieś rękę Boże Dziecię”, ,,Warszawskie Dzieci”, ,,Patrz Kościuszko na nas z nieba” i ,,Witaj, Majowa Jutrzenko” (Filharmonia im. Romualda Traugutta),
  • ,,Orfeusz i Eurydyka w Krainie Tęczy” (Teatr Nowy i Teatr Żydowski).

Nagrał do zbiorów archiwalnych Polskiego Radia pieśni Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego, Schuberta, Schumanna, Mahlera, Straussa i Ravela. W roku 1998 nagrał z Filharmonią im. Traugutta pieśni okresu odzyskania Niepodległości, sprawując zarazem kierownictwo muzyczne (Studio Hard Record).

Materiały zaczerpnięte ze stron:
http://www.chopin.edu.pl/pl/osobowe/ryszard-ciesla
http://www.letnifestiwal.pl/upload/artysci//thumbs/300_ryszard_ciesla.jpg