Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Dlaczego my?

Jeśli jesteś uczniem ambitnym, aktywnym i twórczym, to IV LO jest właśnie dla Ciebie. Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też otwartego dialogu młodzieży z nauczycielami. Pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określaniu własnej tożsamości.

Nasze osiągnięcia

 • Nasze liceum legitymuje się od lat jednym z najwyższych poziomów zdawalności egzaminu maturalnego wśród liceów publicznych na Podkarpaciu.
 • Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki na egzaminach maturalnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a to pozwala nam zajmować wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych w kraju i w województwie.
 • Bardzo wielu uczniów naszej szkoły zdobywa co roku tytuły laureatów bądź finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym i wojewódzkim.
 • W naszej szkole uczy się każdego roku bardzo wielu stypendystów, m.in. Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 • Nasze liceum jest klasyfikowane wśród najlepszych liceów w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY.

Nasze atuty

 • Ponad 50 lat tradycji (w tradycję szkoły wpisują się Dni Patrona, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Otrzęsiny uczniów klas I, Pierwszy Dzień Wiosny z emocjonującymi konkursami).
 • Kilkanaście tysięcy absolwentów (wśród nich wybitni absolwenci, którym przyznano Dyplomy Kopernikowskie).
 • Komfortowe warunki pracy.
 • Szeroka oferta kształcenia i jego wysoka jakość, potwierdzona bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych.
 • Nowoczesna baza dydaktyczna: 2 pracownie komputerowe, sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, bogato wyposażona biblioteka z czytelnią multimedialną (dostęp do Internetu), 2 sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.
 • Bardzo dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe.
 • Znakomita kadra dydaktyczna: wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale i troskliwi nauczyciele. Większość z nich to absolwenci tej szkoły, co tworzy niepowtarzalną i przyjazną uczniom atmosferę.
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów i umożliwiających im rozwój własnych zainteresowań między innymi: chór szkolny, Caritas, wolontariat, Kino Młodego Konesera, teatr anglojęzyczny, liczne sekcje sportowe (UKS „Czwórka”) i  koła zainteresowań.
 • Udział uczniów w międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz w krajowych i zagranicznych wycieczkach.
 • Stała wymiana z dwiema Szkołami Partnerskimi w Niemczech: z Tostedt pod Hamburgiem i z Homburga w Kraju Saary, wyjazdy do Centrum Wymiany Międzynarodowej (CIE) w Madrycie, do szkoły językowej Kent School of English w Broadstairs.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym (zajęcia dodatkowe o charakterze rozszerzającym) oraz z uczniem z trudnościami w nauce bądź o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 • Nauczanie języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski) z uwzględnieniem poziomu zaawansowania (zakres rozszerzony dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów - grupy międzyoddziałowe  niezależne od wyboru klasy).
 • Nowoczesna i systematycznie aktualizowana szkolna strona internetowa.
 • Systematyczny udział uczniów szkoły w wartościowych spektaklach, filmach w ramach Kina Młodego Konesera, lekcjach muzealnych.
 • Cykliczne organizowanie spotkań z wybitnymi osobowościami świata nauki i sztuki, w tym z powszechnie znanymi absolwentami szkoły.
 • Kariery akademickie naszych absolwentów na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.
 • Współpraca z  Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo- Hutniczą (AGH) i innymi wyższymi uczelniami w kraju.
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij