Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Terminarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/25

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami

od 13.05.2024 r.
do 14.06.2024 r.
do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 21.06.2024 r.
do 08.07.2024 r.
do godz. 15:00

3

Weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 09.07.2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.07.2024 r.
do godz. 12:00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum

od 16.07.2024 r.
do 18.07.2024 r.
do godz. 14:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.07.2024 r.
do godz. 12:00

7

Poinformowanie przez Dyrektora Liceum Podkarpackiego Kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 19.07.2024 r.
do godz. 14:00

8

Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22.07.2024 r.
do godz. 15:00

9

Wystąpienie do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 24.07.2024 r.

10

Sporządzenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11

Wniesienie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

12

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora

 

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij