Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Regulamin konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

I. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 21.05.2024 r.

4. O przyjęciu kandydatów, którzy zgłosili się po upływie w/w terminu decydują organizatorzy.

5. Zgłoszenie na konkurs przesyła nauczyciel pocztą elektroniczną na adres mailowy IV LO: 4liceum@rz.onet.pl. Zgłoszenie powinno być podpisane przez nauczyciela. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę.

6. W konkursie mogą brać również udział uczniowie, którzy nie uczą się języka niemieckiego w szkole.

7. W kwestiach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

II. CELE KONKURSU

1. Rozwijanie zainteresowania krajami niemieckojęzycznym, ich historią i kulturą wśród uczniów szkół podstawowych.

2. Dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.

III. WYMAGANIA

1. Test konkursowy ocenia znajomość kultury, geografii, historii krajów niemieckojęzycznych.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych odbędzie się w dniu 28.05.2024 r. w godz. 14.00-15.00  w IV LO.

2. Konkurs ma formę testu pisemnego w języku polskim.

V. WYNIKI KONKURSU

1. Na podstawie wyników testu komisja wyłoni laureatów Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

2. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

3. Wyniki zostaną wysłane do szkół uczestników dnia 5.06.2024 r.  wraz z dokładnymi informacjami o terminie rozdania nagród.

ZAKRES WYMAGAŃ

1. Wiadomości o krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein - dane geograficzne).

2. Wybrane atrakcje turystyczne krajów niemieckojęzycznych.

3. Święta i uroczystości oraz związane z nimi tradycje, obyczaje, sposób świętowania.

4. Nazwiska najbardziej znanych osobistości krajów niemieckiego obszaru językowego (poetów, pisarzy, kompozytorów, naukowców, aktorów itp.).

5. Znane potrawy i specjalności kuchni regionalnych krajów niemieckiego obszaru językowego.

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij