Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - formuła, terminy, instrukcje

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2024/2025 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Vulcan.

Wypełnienie w systemie rekrutacyjnym  - ZGŁOŚ KANDYDATURĘ -  i złożenie wniosku  odbywa się od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.(godz. 15:00).

Kandydat  może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w każdej z nich. Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich oddziałów/grup rekrutacyjnych, do których chce on kandydować, uszeregowanych od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej. Program działa tak, że przydziela nazwisko kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. Istotnym jest, aby wybór placówki i kolejność oddziałów wskazanych przez kandydata były w pełni przemyślane, ponieważ system przydzieli go tylko do jednego oddziału, w jednej szkole spośród wybranych. Jeżeli ubiegający się o miejsce/miejsca w wybranych szkołach nie spełni kryteriów danych placówek, nie zostanie przydzielony do żadnej z nich.

Wniosek można składać osobiście (należy go wydrukować, podpisać, konieczny podpis również rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru) lub elektronicznie (nie jest wymagana wersja papierowa - rodzic/opiekun prawny podpisuje wniosek Profilem Zaufanym, a następnie zatwierdza klikając przycisk „Złóż wniosek”). Wersję papierową należy doręczyć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu w godz. 8:00-15:00.

Szkoła pierwszego wyboru kandydata jest to szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten, na którym zależy mu najbardziej. Ta szkoła  zajmuje się formalnym przygotowaniem dokumentów danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje je, przy czym złożony wniosek jest widoczny we wszystkich szkołach, które znajdują się na liście preferencji we wniosku kandydata.

Jeśli kandydat spełnia kryteria ex-aequo, należy pamiętać o  dołączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów (oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata i oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata znajdują się w zakładce Pliki do pobrania).

Przypominamy, że po złożeniu wniosku i sprawdzeniu go przez szkołę pierwszego wyboru, otrzymuje on status  „zaakceptowany”. Od tego momentu nie będzie można wprowadzać zmian w danych, zmieniać listy preferencji (aby wprowadzić zmiany, konieczne byłoby wycofanie wniosku ze szkoły).

W dniach od 21 czerwca do 8 lipca br, (godz. 15:00) kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru poświadczoną kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Przypominamy, że pod uwagę brane są też osiągnięcia dodatkowe (sukcesy w konkursach kuratoryjnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,  konkursach wiedzy,  osiągnięcia artystyczne i sportowe, aktywność społeczna w formie wolontariatu), które zostały wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników wieńczących naukę w szkole podstawowej oraz realizacji wytyczonych celów.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas ósmych i ich rodziców na Dzień  Otwarty - 25 kwietnia br. w godzinach 11:30 – 14:30, w ramach którego zaprezentujemy naszą szkołę.

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij