Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Współpraca z uczelniami

Współpraca z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nasza szkoła  w roku szkolnym 2017/2018 podpisała umowę o współpracy z nowo powstałym Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczniowie klas, które realizują biologię i chemię w zakresie rozszerzonym maja możliwość uczestniczyć w wykładach i zajęciach na uniwersytecie, którego aktualności dostępne są również na naszej stronie.

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

Od października 2017 r. nasza szkoła podjęła współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mającą na celu indywidualny rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych. Pani dyrektor mgr Danuta Stępień podpisała porozumienie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie utworzenia fakultetu matematyczno-informatycznego przeznaczonego dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów naszego Liceum.

Fakultet obejmuje dwie formy zajęć:

  • Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie;
  • zindywidualizowaną opiekę (tutoring) nad uczniami prowadzoną w niewielkich grupach.

Prowadzone na UJ w Krakowie zajęcia pozwolą uczniom na rozwinięcie ogólnej kultury matematycznej, przygotowanie do udziału w krajowych i międzynarodowych konkursach matematycznych oraz informatycznych (w tym w Olimpiadach: Matematycznej, Informatycznej i Lingwistyki Matematycznej), a także rozwój kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunkach ścisłych.

Współpraca z Politechniką Rzeszowską

W roku szkolnym 2016/2017 pani Dyrektor mgr Danuta Stępień podpisała umowę o rozpoczęciu współpracy z Politechniką Rzeszowską. Współpraca dotyczyła udziału naszych uczniów w wykładach, pokazach, ćwiczeniach organizowanych przez PRZ, a mających na celu poszerzanie ich wiedzy w takich dziedzinach jak matematyka, fizyka czy chemia.

Kolejny etap współpracy otworzył rok szkolny 2017/2018.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. zainteresowani uczniowie wzięli udział w wykładach pana dr Krzysztofa Piejki pt.„ Wstęp do teorii funkcji zespolonych”. Wykłady te cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów klas trzecich ( przyszłych studentów) jak i uczniów z klas młodszych zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności matematycznych.

W marcu  2018 r. grupa naszych uczniów miała także okazję uczestniczyć we wspólnych zajęciach z języka angielskiego ze studentami trzeciego roku lotnictwa, dotyczącymi specjalistycznego języka technicznego (zajęcia prowadził mgr Mateusz Sud) .

Dzięki współpracy z PRZ,  IV LO realizuje także zadania związane z doradztwem zawodowym.

W ubiegłym roku szkolnym,  obecna klasa 2a, uczestniczyła w cyklu zajęć w laboratorium kryminalistycznym na Wydziale Zarządzania, zapoznając się tym samym z przedmiotami studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. W marcu tego roku, uczniowie ci uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Wydziału Budownictwa, którzy przybliżyli im zawód architekta.


Kolejny etap współpracy otworzył rok szkolny 2020/2021.

W ramach trwającej współpracy pomiędzy Wydziałem Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej a IV Liceum Ogólnokształcącym Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia uruchomiło pilotażowy cykl lekcji online w zakresie matematyki i fizyki.

Podczas lekcji matematyki w klasie 3E prowadzonej przez Panią mgr Dorotę Gajdek  w dniu 24.11.2020 r., zagadnienia dotyczące ciągów i ich granic w ujęciu akademickim przedstawił dr Krzysztof Piejko z Zakładu Modelowania Matematycznego. Przy wykorzystaniu aplikacji Teams zajęcia prowadzone były bezpośrednio z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.

Bardzo pozytywne informacje otrzymane po przeprowadzonych zajęciach potwierdziły przekonanie, że taka forma wsparcia  podczas pandemii będzie z korzyścią zarówno dla nauczycieli, jak również uczniów.

Kolejny wykład planowany jest na 08.12.2020 r. i będzie skierowany do większej grupy uczniów zainteresowanych matematyką, w zespole ”Wykłady Politechnika Rzeszowska”  w aplikacji Teams, na platformie Office 365.

Plan współpracy obejmuje także lekcje fizyki online, które wkrótce  mają się rozpocząć w ramach współpracy pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym a Politechniką Rzeszowską.

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/pilotazowy-cykl-lekcji-online-z-matematyki-i-fizyki-1808.html

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2022
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij