Chemia

Polecamy gimnazjalistom klasę H - MAT-FIZ-CHEM z rozszerzeniami z matematyki, fizyki i chemii. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na uczelni.

2015 | Laboratorium chemiczne na Politechnice Rzeszowskiej


2014 | Laboratorium chemiczne na Politechnice Rzeszowskiej


2014 | Chemia w IV LO


2011 | Laboratorium chemiczne na Politechnice Rzeszowskiej 1


2011 | Laboratorium chemiczne na Politechnice Rzeszowskiej 2


2011 | Laboratorium chemiczne na Politechnice Rzeszowskiej 3