Język łaciński

Olga Filipek
nauczyciel języka łacińskiego

Współczesne języki europejskie przez wiele wieków rozwijały się w ciągłym kontakcie z językiem łacińskim. 

Co daje uczniom nauka łaciny? 

 • uświadomienie sobie zależności języków europejskich, w tym języka polskiego, od łaciny
 • lepsze zrozumienie budowy zdania nie tylko łacińskiego, ale każdego języka europejskiego
 • świadome posługiwanie się językiem ojczystym
 • łatwiejsze przyswajanie współczesnych języków obcych
 • gruntowne zrozumienie stosowanej i wciąż tworzonej specjalistycznej terminologii naukowej i technicznej – podobnie brzmiącej w różnych językach współczesnych
 • zdobycie i kształtowanie świadomości przynależności do wspólnego europejskiego kręgu kulturowego 

Niektórzy mówią, że łacina to język ścisły. Inni dochodzą nawet do wniosku, że lekcja łaciny jest jak dodatkowa lekcja matematyki :-)

Coś w tym jest. Łacina rzeczywiście ma właściwości przedmiotów ścisłych - jest wyjątkowo uporządkowanym i logicznym językiem.

Nauka łaciny wpływa na:

 • zdobycie i kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania
 • zdobycie i kształtowanie umiejętności prostego i precyzyjnego wyrażania myśli, lepszego komunikowania się
 • zwiększenie możliwości intelektualnych
 • lepsze przyswajanie każdego rodzaju wiedzy
 • uzyskiwanie lepszych wyników w testach i egzaminach

Program języka łacińskiego realizowany w klasie humanistyczno-prawniczej zawiera między innymi:
 • naukę elementów słowotwórstwa, co ułatwia zrozumienie fachowej terminologii
 • naukę popularnych skrótów, zwrotów, sentencji łacińskich oraz związków frazeologicznych
 • naukę słownictwa i paremii prawniczych
 • lekcje z użyciem multimediów

Dodatkowo, w ramach przybliżania kultury antycznej 29 kwietnia 2011 r. zainteresowani uczniowie z całej szkoły pod opieką prof. Olgi Filipek i prof. Sabiny Jezuit wybrali się na Festyn Antyczny organizowany w Sandomierzu przez Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej "Hellas et Roma". Poniżej kilka zdjęć z tego wyjazdu.

2011 | Festyn AntycznyWięcej informacji na temat roli łaciny w nauczaniu zebrałam na mojej stronie.