Comenius


2012-2014

We wrześniu bieżącego roku szkolnego nasza szkoła zaczęła realizacje kolejnego już projektu Comenius . Tym razem naszymi partnerami są : Hiszpania,Niemcy i Turcja. W dniach 22-26 października 2012 r. odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie koordynatorów projektu. Miało ono miejsce w miejscowości Calamonte w południowej Hiszpanii. Blog obecnego Comeniusa to: comenius4lo.wordpress.com
 
     


2010-2012

Nasza szkoła rozpoczyna w bieżącym roku szkolnym realizację międzynarodowego projektu w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pod tytułem "Once upon a time: Traditional European Tales" czyli "Dawno, dawno temu: Tradycyjne opowieści europejskie". Czas trwania projektu wynosi 2 lata (2010-2012).

W projekcie uczestniczą następujące szkoły:

 • IES Pere Boi - Manises - Hiszpania - koordynator
 • IV LO w Rzeszowie - Polska
 • Nesbru Videregaende skole - Norwegia
 • Grotius College - Holandia

Krótki opis planowanego Partnerskiego Projektu

Celem projektu "Once upon a time: Traditional European Tales" jest odkrywanie i dzielenie się opowieściami z rówieśnikami z krajów partnerskich poprzez dyskutowanie nad ich treścią. W czasie trwania projektu młodzież wyszukuje najbardziej charakterystyczne dla swojego regionu legendy ludowe i prezentuje je swoim rówieśnikom. W ten sposób poznaje swoją własną kulturę, jak i kulturę krajów uczestniczących w projekcie. Adaptacja ludowej legendy będzie artystycznym produktem naszej współpracy. W ramach projektu powstanie wspólna strona internetowa, na której zostaną umieszczone wszystkie opowieści wraz z przygotowanymi do nich ćwiczeniami.

Podział zadań w projekcie

W realizację projektu będą zaangażowane 4 kraje. Szkoła w Hiszpanii - Valencja będzie pełniła rolę koordynatora i odpowiadać będzie za sprawny transfer informacji oraz umieszczanie poszczególnych elementów projektu oraz produktu końcowego na wspólnej stronie internetowej. Wszyscy uczestnicy projektu będą pracowali zgodnie z przyjętym harmonogramem i będą zobowiązani do informowania koordynatora oraz partnerów o postępach.

Szkoły będą odpowiedzialne za stworzenie scenariusza w następujących kategoriach:

 • Hiszpania - teatr
 • Polska - muzyka
 • Holandia - kukiełki
 • Norwegia - film

Integracja z procesem nauczania

Treści projektu będą realizowane na poszczególnych przedmiotach szkolnych w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych oraz na kołach zainteresowań:

 • Język polski - rozwijanie sprawności czytania i pisania, omawianie legend
 • Historia - poznanie dokumentów i źródeł historycznych
 • Język angielski - rozwijanie wszystkich sprawności językowych, tłumaczenie legend, pisanie scenariusza, komunikacja
 • Informatyka - przygotowanie prezentacji, wymiana korespondencji
 • Wiedza o kulturze - doskonalenie umiejętności artystycznych

Kontakt z rówieśnikami z innych krajów przyczyni się do wzrostu poczucia pewności siebie, wiary w swoje umiejętności językowe. Młodzież nauczy się tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Nawiązane przyjaźnie poprzez kontakt mailowy nie zakończą się wraz z końcem realizacji projektu, ale mogą trwać nadal.