Leo Club Rzeszów

Leo Club to młodzieżowy program filantropijny organizacji pozarządowej Lions Club International, zrzeszający członków w wieku 16-30 lat.


Hasło przewodnie to "We serve" - Służymy. Naszym celem jest pomoc ludziom w naszym środowisku poprzez organizacje różnego rodzaju zbiórek i koncertów dla młodzieży z Rzeszowa (i nie tylko), z których zebrane fundusze zostaną przekazane na szczytne cele.


Organizacja istnieje od 2013 roku, składa się z uczniów I i IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.