Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

www.univ.rzeszow.plwww.uj.edu.plwww.pwsz.chelm.pl


Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów szkól ponadgminazjalnych województwa podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne czyli w okresie 09.2010-08.2013.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a współfinansuje go Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania w ramach projektu

  • zajęcia rozszerzające dla uczniów zdolnych
  • warsztaty matematyczne prowadzone w szkołach przez nauczycieli akademickich
  • Internetowa Ekstraklasa Matematyczna z testami sprawdzającymi poziom wiedzy i umiejętności uczniów zainteresowanych matematyką
  • konkursy matematyczne "Zostań Euklidesem"
  • letnie obozy naukowe
  • matematyczny portal Edukacyjny www.mum.univ.rzeszow.pl