Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Ogłoszenia

Przypomnienie dotyczące zakładania konta w Office 365

20.03.2020 r.

Poniżej przypomnienie dotyczące zakładania konta w Office 365

Aby założyć konto w Office365 należy użyć danych logowania ucznia do e-Dziennika. Konta opiekunów służą tylko i wyłącznie do wyrażenia zgody na założenie konta jeżeli uczeń nie jest pełnoletni. Opiekunowie i uczniowie posiadają odrębne konta.

  • W przypadku kiedy uczeń nie posiada konta do e-dziennik:

Aby utworzyć w e-Dzienniku konto ucznia uprawniające do korzystania z pełnej wersji pakietu Microsoft Office 365, uczeń lub opiekun powinien podać e-mail ucznia wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Ten adres zostanie następnie zarejestrowany w systemie e-Dziennik. Po rejestracji adresu, należy wykonać operację przywracania dostępu do konta wg załączonej instrukcji.

Instrukcja uzyskania/przywracania dostępu do eDziennik: https://edu.erzeszow.pl/…/Regu…/resman_Dostep-do-systemu.pdf

  • W przypadku kiedy dane logowania do konta e-Dziennik ucznia są już znane prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją zakładania konta do Office365.

Instrukcja zakładania konta Office 365: https://edu.erzeszow.pl/…/Re…/INSTRUKCJA_O365_UM_RZESZOW.pdf
Instrukcja wideo: http://rzeszowskipomocnik.pl/…/darmowy-office-365-dla-uczn…/

Co w przypadku braku możliwości zalogowania się na konto ❓

Użytkownik powinien zresetować dotychczasowe hasło.
Hasło do konta office365 można przywrócić poprzez stronę www.edu.erzeszow.pl Usługa resetowania hasła przez serwis Microsoft jest wyłączona.

  • Instrukcja zakładania konta:

W rozdziale 5 jest opisana procedura przywracania/zmiany hasła dla usługi Office 365.
• https://edu.erzeszow.pl/…/Re…/INSTRUKCJA_O365_UM_RZESZOW.pdf

Po przyciśnięciu przycisku Zmień hasło pojawi się komunikat zawierający informacje o zmianie hasła oraz login Office 365.

W przypadku utraty hasła/loginu do e-dziennika proszę odwołać się do poniższej instrukcji:
• https://edu.erzeszow.pl/…/Regu…/resman_Dostep-do-systemu.pdf

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2021
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij