Szukaj

Stypendium Dyrektora Szkoły

02.01.2019 r.

Stypendium Dyrektora szkoły

1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);

b) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

c) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

2. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 8 stycznia 2019 r.

3. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium (jeden egzemplarz),
i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 8 stycznia 2019 r.

Druki wniosku i oświadczenia o numerze konta bankowego do pobrania ze strony: 

http://www.kopernik.rzeszow.pl/ogloszenia/stypendium-dyrektora-szkoly

Biblioteka
UKS Czwórka
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2019
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies